Teiaş RTU Çözümleri (Teiaş Haberleşme Sistemleri)

TEİAŞ RTU sistemi üretim merkezi olarak kurulacak ve de Teiaş a 154-380 kv hatlarla bağlanan şalt merkezleri için (Rüzgar Elektrik Santrali, Hidro Elektrik Santral, Jeotermal Elektrik Santrali, Doğalgaz Santrali, Termik Santral) olmazsa olmaz bir sistemdir. Teiaş Haberleşme Sistemleri Teiaş İletişim Gereklilikleri yazısı hazırlar ve santrali yapan firmaya geçici kabulden önce tamamlamak üzere firmaya gönderir. Firma da bu kapsamın bir parçası olan RTU haberleşmesini şalt merkezinin geçici kabulünden önce hazırlamakla yükümlüdür.

RTU Nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?

RTU(Remote Terminal Unit) en kısa tanımı ile scada sistemlerinde merkezi kontrolü sağlar ve merkez ile scada sistemi arasında haberleşme görevini yerine getirir. İngilizce Remote Terminal Unit kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bir merkezdeki tüm elektrifikasyon bilgiler giriş-çıkış bilgiler(Digital input, digital output, Analog input, analog output) 1 RTU sisteminde toplanır ve bu bilgiler istenilen bir iletişim medyası üzerinden başka bir merkeze taşınır ve izlenir, istenildiği taktirde ise Output arayüzler sayesinde uzaktan kontrol fonksiyonu sağlanır.

RTU Sisteminin Kullanım Alanları:

RTU çok geniş kullanım alanına sahiptir. Enerji, savunma,doğal gaz dağıtım, petrol, elektrik, gıda başta olmak üzere bir çok farklı sektörde kullanılmaktadır. RTU ile PLC arasında ki farklar sürekli kapansada gelişmiş ve dahili haberleşme özelliklerine sahip RTU lar tek bir merkezden yönetilme sağladığı için sıkça önemli projelerde tercih edilmektedir. Örnek vermek gerekirse trafo merkezleri ve istasyonların uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi RTU ile gerçekleştirilmektedir.

RTU Özellikleri Ve Temel Tanımlamalar:

Çok çeşitli sektöre dağılım ile birlikte farklı özellik ve teknolojik yapıya sahip RTU vardır. Farklı sektörler olsa da aslında RTU’larda temel bazı giriş ve çıkışlar vardır ve bu giriş çıkışlar ile scada sistemi kolaylıkla uzaktan kontrol edilebilir.

İşte o özellikler;

1. RS485 Haberleşme Portu: Otomasyon uygulamalarında RS485 ve Modbus sistemleri standart haline gelmiş ve sıkça kullanılmaktadır. Birçok RTU’da bu giriş bulunur. Bu giriş ile ölçüm aletleri, sayaçlar ile iletişim kurmak ve kontrol etmek mümkündür.

2. Analog Input: Otomasyon sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Cihaz bilgilerini, sensör verilerini, akım ve voltaj değerlerini okuyup merkeze iletmek için analog girişler kullanılır. 4-20 ma, 0-10V giriş gibi özelleşmiş girişlere sahip tipleri vardır.

3. Analog Output: Analog çıkışlar oransal kontrol yapmak için saha ekipmanlarının kontrolü için kullanılır. 4-20ma ve 0-10V gibi özelleşmiş analog çıkışlar olabilir.

4. Dijital Input: Kur kontrol veri okuma, switch durum bilgilerini tespiti, arıza ve uyarıların merkeze iletilmesi için dijital girişler kullanılır. High speed ve low speed modları, pulse counter gibi özellikleri olabilir.

5. Dijital Output: Saha ekipmanlarının kontrolü, start stop verme gibi işlemler için kullanılır.

Ayrıca RTU birçok farklı fiziksel haberleşme kanalından akıllı cihazlar ile iletişim kurabilmekte ve birçok haberleşme protokolünü desteklemektedir. Piyasada bilinen RTU modelleri RS232, RS485, RS422 veya Ethernet üzerinden Modbus , Profibus, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3, IEC 60870-6-ICCP, IEC 61850 başta olmak üzere farklı protokoller kullanarak haberleşebilmektedir.

TEİAŞ RTU sistemleri, TEİAŞ’ın trafo merkezindeki olay ve durumları incelemek için istemiş olduğu bir RTU sistemidir. TEİAŞ RTU sistemi için ABB RTU 540, 560 serisi, Mauel marka RTU ve Sel marka RTU ürünler kullanmaktayız. 154-380 merkezlerde tüm sinyaller(Ayırıcı-kesici pozisyonları, trafo MWAT, MWAR bilgileri, durum sinyalleri….) BTP(Bilgi Toplama Panosu) de toplanır. BTP de toplanan tüm sinyaller topluca RTU panosuna sinyal kabloları vasıtasıyla taşınır.Daha sonra RTU da toplanan tüm bu sinyaller Main Channel 19.200(Ana kanal-Kiralık Hat) ve stand-by Channel 200-1200 baud(Yedek kanal-Opgw ,kramportör) üzerinden ilgili Teiaş Yük Tevzi Merkezine iletilir. İlgili Yük Tevzi Merkezinden de Ankara-Gölbaşı Ana merkeze aktarılır.

Burada RTU nun 2 kanalı da IEC870-5-101 protokolüyle haberleşmektedir. TEİAŞ RTU sistemlerine sinyallerin geldiği bilgi toplama panosu sahadaki sinyallerin TEİAŞ RTU sistemine bağlantısının yapılması için hazırlanır. TEİAŞ RTU sistemi bu panodan ilgili sinyalleri bağlanarak TEİAŞ’ın teleinformasyon planı kapsamında istediği sinyalleri TEİAŞ OPGW (stand-by kanal haberleşme) ve Kiralık kanal (Main kanal haberleşme) üzerinden TEİAŞ yük tevzi merkezine gönderilmesini sağlar. Sistem bu şekilde kesintisiz bir haberleşme sunar.

Teiaş Haberleşme Sistemleri ABB RTU560, Sel RTU, Mauel RTU, Selta RTU hem yeni merkezlere kurulum yapmaktayız, hem de kurulu merkezlere destek vermekteyiz.

Aşağıda örnek haberleşme diagramı görülmektedir: