Teiaş İletişim Gereklilikleri:

TEİAŞ İletişim gereklilikleri, bağlantı anlaşması kapsamlarında yapılacak 154 kV veya 380 kV hatlarla Teiaş a bağlanacak HES, RES, JES, DGÇS, OSB gibi merkezlerin haberleşme sistemlerine ait Teaiş’ın hazırlayıp firmalara sunduğu resmi yazılardır. İletişim Gereklilikleri yazısı yeni kurulacak merkez ile bağlanacağı merkez arasındaki haberleşme sistemini, kapasiteyi, kurulacak cihazlarn teknik özelliklerini anlatan teknik yazılardır. Ayrıca bu yazı 64 kbps kiralık hattın hangi yük tevzi merkezine alınacağı, PAX veya uzak abone ile telefon haberleşmesinin sağlanacağı, RTU sistemi, hat OPGW li değilse kurulacak Kramportör sistemnin bileşenlerini tek tek açıklamaktadır.

TEİAŞ iletişim gereklilikleri kapsamında haberleşme şu başlıklardan oluşmaktadır: Türk Telekom kiralık hattı üzerinden haberleşmenin sağlandığı RTU ve PAX cihazlarının haberleşmesi, OPGW Haberleşmesi, Kramportör Haberleşmesi. RTU ve PAX haberleşmesi için ilgili şalt merkezine TEİAŞ’ın iletişim gerekliliklerinde istendiği şekilde PAX cihazı kurulur. PAX cihazının YTM’de bulunan PAX cihazı ile uyumlu olması gerekir ve haberleşme kiralık hat üzerinden yapılmaktadır. Kiralanan hattın hızı 64 Kbps olmakla beraber Pax tan gelen konuşma kanalı Multiplexer üzerinde sıkıştırılıp 12 kbps bir bant işgal eder ve de RTu nun kanalı ise 19.200 dür.Multiplexer bu iki kanalı birleştirip kiralık hat üzerinden YTM ye iletir.YTM deki Multiplexer ise bu gelen kanalları açar ses ve data olarak sisteme verir. Kiralık hat üzerinden RTU cihazları genelde 19.200 Kbps hızında IEC870-5-101 protokolüyle verileri YTM ye iletir.

TEİAŞ iletişim gereklilikleri kapsamındaki diğer haberleşme cihazları OPGW kablosu üzerinden çalışan SDH ve MULTIPLEXER(sayısal çoklayıcı) sistemleridir. SDH ve sayısal çoklayıcı sistemleri ile bağlı bulunduğu trafo merkezi ve şalt merkezi arasında kesintisiz, güvenilir, yüksek hızlı( STM1, STM4, STM16, STM64) haberleşme alt yapısı kurulmaktadır. Kurulan SDH ve Multiplexer sistemleri üzerinden yüksek hızlı Ethernet, E1 ve düşü hızlı ses-data kanalları(E&M, FXS, FXO, Co-Dir, RS232) iletilmektedir.

İletişim Gerekliliklerinin bir diğer parçası Teleprotection sistemidir. Trafo merkezlerindeki mesafe koruma rölelerinin haberleşmesi OPGW sistemleri üzerine kurulan Teleprotection cihazları üzerinden sağlanmaktadır. Teleprotection cihazları rölelerle haberleşme için kuru kontak haberleşme arayüzü sağlar. Teleprotection cihazlarında 8 input, 8 output vardır.Bir tarfta inputa gelen sinyal, diğer tarafta outputtan çıkar ve röleyi kuru kontak üzerinden tetikler.Bu şekilde sistem kendini tamamlamış olur.

Teiaş İletişim Gereklilikleri kapsamında haberleşme altyapısı sağlanırken diğer taraftan RTU Haberleşmesi için Teiaş a sunulmak üzere Teleinformasyon Planı kapsamında Sinyal Listesi hazırlanıp Teiaş a sunulur. Sunulan bu Sinyal Listesinde sinyallerin içeriği, detayları, adreslemeleri yer alır. Teiaş sinyal listesini onayladıktan sonra sisteme Database girişini yapar. Son noktada Teiaş ile randevulaşarak tüm sistem hazır olduktan sonra Point-to-Point testlerine geçilir. Point-to-Point testleri simülasyon testi ve gerçek değer testinden oluşmaktadır. Tüm testler başarılı geçtikten sonra Teiaş rapor düzenler ve sistemin kurulumu tamamlanmış olur.

Tüm bu sistemlerin kurulumu noktasında bizimle irtibat kurunuz.