TEİAŞ OPGW ÇÖZÜMÜ

TEİAŞ Yenilenebilir Enerji kaynakları olarak kurulacak ve de Teiaş a 154-380 kv hatlarla bağlanan şalt merkezleri için (Rüzgar Elektrik Santrali, Hidro Elektrik Santral, Jeotermal Elektrik Santrali, Doğalgaz Santrali, Termik Santral)  Teiaş İletişim Gereklilikleri yazısı hazırlar ve santrali yapan firmaya geçici kabulden önce tamamlamak üzere firmaya gönderir. Firma da bu kapsamın bir parçası olan OPGW haberleşmesini şalt merkezinin geçici kabulünden önce hazırlamakla yükümlüdür.

OPGW(Optical Ground Wire) Teiaş Haberleşme Sistemleri Fiber Optik iletken çözümü TEİAŞ ın 154 KV ve 380 KV hatlarda(HES, RES, TES, GES ve JES) çekilen Fiber Optik Kablolar üzerinden haberleşme sistemidir.OPGW hatlarının her iki ucu OPGW direğinde OPGW kutusunda sonlandıktan sonra Non-metalik fiber optik kablonun telekom odasına çekilmesi ve de ucuna SDH cihazları ve Multiplexer cihazlarının kurulmasıyla sağlanır.OPGW hatlarının ucuna kurulan SDH cihazları 155 Mbps(STM1), 622 Mbps(STM4), 2.4 Gbps(STM16) hızlarında datayı E1(2 Mbps) hızlarda datalara bölmek için kullanılmaktadır. Multiplexer cihazları ise E1(2 Mbps) portlarını alıp 64 kbps portlara bölmek için kullanılır.Şematik şekli aşağıda görüldüğü üzere sistem mimarisi bu şekilde oluşturulur.TEİAŞ ın istemiş olduğu tüm yönler için 16xE&M, 3xFXS, 3xFXO, 4xRS232 ve 4xG.703 Co-directional portlar en az bu sayılarda sağlanmak durumundadır.Verilen E&M portları hem koruma sistemleri, hem PAX sistemleri hem de ileride olabilecek uygulamalarda kullanılmaktadır.FXS-FXO portları santallerin dahili abonelerini uzak abone olarak karşı merkezde çalıştırmak için kullanılır.G.703 Co-Directional portlar ise koruma rölelerinde ve benzer uygulamalarda kullanılmaktadır.RS232 portları hem Teleprotection cihazlarının haberleşmesinde hem de IEC870-5-101 protokolünün haberleşmesinde kullanılmaktadır.

Teiaş Haberleşme Sistemleri son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte SDH ve Multiplexer tek şaside dizayn edilerek Multiservis sistem olarak 2 fonksiyonu da yerine getiren cihazlar kullanılmaktadır.

Teiaş Haberleşme Sistemleri Teiaş OPGW çözümü olarak 10 yılın üzerinde  distribütörlüğünü yapmış olduğumuz Raisecom marka ürünleri kurmaktayız. Raiecom ITN2100, Raisecom RC3000-15 ürünler Teiaş altyapısında 500+ merkezde kurduğumuz ve de sürekli desteğini verdiğimiz ürün olarak en yaygın ürün özelliğini taşımaktadır. Bunun haricinde Tejas Network STM4 SDH ürünlerinin de satış, kurulum ve desteğini vermekteyiz.

Aşağıdaki çizimde örnek bir TEİAŞ OPGW Haberleşme Sistemi görülmektedir.